Фото галерија

Edit Album Re-Order the Album Images

Центар за обука на СЕП

Тренинг Центар на Секретаријатот за европски прашања

The folder path in the module settings does not exist.
Edit Album Re-Order the Album Images

Завршна конференција

Завршна конференција на проектот финансиран од ЕУ: „Техничка поддршка за ИПА Центарот за обука“

 • ipa training centre (22).jpg
 • ipa training centre (27).jpg
 • ipa training centre (28).jpg
 • Final Conference IPATSF.jpg
 • ipa training centre (35).jpg
 • ipa training centre (42).jpg
 • ipa training centre (43).jpg
 • ipa training centre (45).jpg
 • ipa training centre (46).jpg
 • ipa training centre (59).jpg
 • ipa training centre (61).jpg
 • ipa training centre (63).jpg
 • ipa training centre (72).jpg
 • ipa training centre (78).jpg
 • Inauguration of TC-SEA.jpg
 • ipa training centre (60).jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

Poseta na ZPVRM vo Centarot za obuka na SEP

Poseta na ZPVRM vo Centarot za obuka na SEP i Ambasadorot na Republika Francija vo Republika Makedonija

 • Final Conference IPATSF.jpg
 • Inauguration of TC-SEA.jpg
 • 10945089_10206092768818584_1444470905_n.jpg
 • ipa training centre (22).jpg
 • 10945089_10206092768818584_1444470905_n_thumb.jpg
 • ipa training centre (27).jpg
 • ipa training centre (28).jpg
 • ipa training centre (35).jpg
 • ipa training centre (42).jpg
 • ipa training centre (43).jpg
 • ipa training centre (45).jpg
 • ipa training centre (46).jpg
 • ipa training centre (59).jpg
 • ipa training centre (61).jpg
 • ipa training centre (63).jpg
 • ipa training centre (72).jpg
 • ipa training centre (78).jpg
 • ipa training centre. (60).jpg
 • 1111111.jpg
 • Photo0025.jpg
 • Photo0019.jpg
 • Plagoniski planski region 2.jpg
 • Photo0165.jpg
 • Photo0166.jpg
 • Photo0168.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

Poseta na ZPVRM vo Centarot za obuka na SEP

Poseta na ZPVRM vo Centarot za obuka na SEP i Ambasadorot na Republika Francija vo Republika Makedonija

 • Final Conference IPATSF.jpg
 • Inauguration of TC-SEA.jpg
 • 10945089_10206092768818584_1444470905_n.jpg
 • ipa training centre (22).jpg
 • 10945089_10206092768818584_1444470905_n_thumb.jpg
 • ipa training centre (27).jpg
 • ipa training centre (28).jpg
 • ipa training centre (35).jpg
 • ipa training centre (42).jpg
 • ipa training centre (43).jpg
 • ipa training centre (45).jpg
 • ipa training centre (46).jpg
 • ipa training centre (59).jpg
 • ipa training centre (61).jpg
 • ipa training centre (63).jpg
 • ipa training centre (72).jpg
 • ipa training centre (78).jpg
 • ipa training centre. (60).jpg
 • 1111111.jpg
 • Photo0025.jpg
 • Photo0019.jpg
 • Plagoniski planski region 2.jpg
 • Photo0165.jpg
 • Photo0166.jpg
 • Photo0168.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

„Вовед во ИПА„

12 и 13 декември 2013 год. Обука на Пелагониски плански регион.

 • Final Conference IPATSF.jpg
 • 10945089_10206092768818584_1444470905_n.jpg
 • Inauguration of TC-SEA.jpg
 • 10945089_10206092768818584_1444470905_n_thumb.jpg
 • ipa training centre (22).jpg
 • ipa training centre (27).jpg
 • ipa training centre (28).jpg
 • ipa training centre (35).jpg
 • ipa training centre (42).jpg
 • ipa training centre (43).jpg
 • ipa training centre (45).jpg
 • ipa training centre (46).jpg
 • ipa training centre (59).jpg
 • ipa training centre (61).jpg
 • ipa training centre (63).jpg
 • ipa training centre (72).jpg
 • ipa training centre (78).jpg
 • ipa training centre. (60).jpg
 • 1111111.jpg
 • Photo0025.jpg
 • Photo0019.jpg
 • Plagoniski planski region 2.jpg
 • Photo0165.jpg
 • Photo0166.jpg
 • Photo0168.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

HUNGARIAN DONATION

Hungarian donation

No images were found in the specified folder.
Edit Album Re-Order the Album Images

HUNGARIAN DONATION

Hungarian donation

No images were found in the specified folder.
Edit Album Re-Order the Album Images

HUNGARIAN DONATION

Hungarian donation

No images were found in the specified folder.
Edit Album Re-Order the Album Images

NORMAK 2015

NORMAK 2015

 • 1111111.jpg
 • Photo0019.jpg
 • Photo0025.jpg
 • Photo0165.jpg
 • Photo0166.jpg
 • Photo0168.jpg
 • Plagoniski planski region 2.jpg
 • 10945089_10206092768818584_1444470905_n.jpg
 • 10945089_10206092768818584_1444470905_n_thumb.jpg
 • Final Conference IPATSF.jpg
 • Inauguration of TC-SEA.jpg
 • ipa training centre (22).jpg
 • ipa training centre (27).jpg
 • ipa training centre (28).jpg
 • ipa training centre (35).jpg
 • ipa training centre (42).jpg
 • ipa training centre (43).jpg
 • ipa training centre (45).jpg
 • ipa training centre (46).jpg
 • ipa training centre (59).jpg
 • ipa training centre (61).jpg
 • ipa training centre (63).jpg
 • ipa training centre (72).jpg
 • ipa training centre (78).jpg
 • ipa training centre. (60).jpg