Fotogaleria

Edit Album Re-Order the Album Images

Qendra për Trajnim e SÇE-së

Qendra për Trajnim e Sekretariatit për Çështje Evropiane

The folder path in the module settings does not exist.
Edit Album Re-Order the Album Images

Konferenca përmbyllëse

Konferenca përmbyllëse e projektit të financuar nga BE: "Përkrahje teknike për IPA Qendrën për Trajnim"

 • ipa training centre (22).jpg
 • ipa training centre (27).jpg
 • Final Conference IPATSF.jpg
 • ipa training centre (28).jpg
 • ipa training centre (35).jpg
 • ipa training centre (42).jpg
 • ipa training centre (43).jpg
 • ipa training centre (45).jpg
 • ipa training centre (46).jpg
 • ipa training centre (59).jpg
 • ipa training centre (60).jpg
 • ipa training centre (61).jpg
 • ipa training centre (63).jpg
 • ipa training centre (72).jpg
 • Inauguration of TC-SEA.jpg
 • ipa training centre (78).jpg